Individual / Vu vơ

Vu vơ…

 Mình đã bỏ quên cái blog này rùi sao? Đã quá lâu không viết lách gì…. không có cảm xúc….không muốn viết. Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay cảm xúc cứ ào ào về…muốn viết quá! Mấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra…. Mình lại cảm thấy buồn! Cái cảm giác đó … Continue reading