Individual / Vu vơ

Hụt Hẫng…

Hụt hẫng!   Trở lại với góc tâm hồn!   Sao tự dưng lại cảm thấy hụt hẫng như vậy? Tại sao lại cảm thấy nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn? Tại sao lại muốn trở lại với góc ban công nhỏ, trở lại với bầu trời đêm đầy sao…. Trở lại với những phút … Continue reading