Individual / Vu vơ

Entry cho em…

Haizzz.. Lại 1 rưỡi rồi, nhanh thật đấy… Mỗi ngày, chỉ cần được nói chuyện với em… vui lắm rồi biết không… Anh nói anh thích sự only..thích duy nhất, cái gì của anh thì chỉ là của anh thôi, anh sẽ không cho bất cứ ai có thể động vào nó… Nhưng có 1 … Continue reading