Individual

Tôi đang khóc…

Lại khóc rồi….. Lâu lắm lắm rồi mới khóc được như thế này….. Cảm giác lần này thật thoải mái…cho dù rất đau… Cảm giác như được xả hết ra ngoài sau bao thời gian phải kìm nén và chịu đựng… Ngày hôm nay, a lại khóc…. 5 tháng để cố quên em…. nhưng rồi … Continue reading