Individual

My Best Friend….

Một ngày buồn đúng không? Anh với chú, thằng nào cũng vậy… Nhưng hôm nay, a mới thực sự hiểu chú hơn, hoàn cảnh và cả nhiều thứ khác….:) Rượu là không tốt, thậm chí là thệm tệ…nhưng hôm nay, mình thấy nó có ích… Không có nó thì hôm nay, a k thể biết … Continue reading