Individual

:)

Cười nhạt là biết rồi đấy, thực sự lúc này tâm trạng đang rất tệ…. Cái cảm giác mà cứ như là mình cầu xin người khác ý…. Đã nhận rồi chẳng nhẽ lại không làm, nhưng làm mà cứ ntn thì thật sự là rất khó chịu….   Continue reading