Individual

Passed!!!!!

20.6.2012 Vậy là mình đã pass, pass qua tuổi 21 :) 21 năm 4 ngày, 1/3 cuộc đời đã qua… Nhanh quá phải không? Ngày nào còn là đứa bé được bố bồng bế trên tay đi xem bóng đá, h đã ra như thế này rồi… [Tụt cảm xúc ròi :| Đợi cảm xúc … Continue reading