Individual

5.9.2012

Đáng ra phải xuất bản cái entry này tận đêm qua rồi, nhưng vì 1 vài lý do khách qan nên đã trì trệ đến sáng nay… Trước hết hạp bi bợt đây 1 người bạn cũ, sang tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhóe! Bớt u sầu và kêu ka về những … Continue reading