Individual / Vu vơ

Tôi…

Đang cảm thấy thực sự bất ổn….. trong cả tương lai gần và xa…. 21 tuổi rồi đấy, sao vẫn cứ bám vào bố mẹ để sống? Đến lúc tự kiếm tiền nuôi bản thân chưa? Sao cứ về quê mỗi cuối tuẩn? Trong cuối tuẩn đó làm được gì? Ở nhà đợi ăn? Sao … Continue reading

1:56
Individual

1:56

Lâu rồi không thức khuya ntn để học( vừa học xong). Code xong Compression, Decompression và Assignment 2 DSA. Nhưng Nhật thì vẫn vậy, ôn được ít tiếng hán và cấu trúc. Còn lại chưa động đậy gì đến bài tập…tình hình vẫn là tình hình, không bao h khá lên được rồi :( Còn … Continue reading