Individual / Vu vơ

Tôi…

Đang cảm thấy thực sự bất ổn….. trong cả tương lai gần và xa…. 21 tuổi rồi đấy, sao vẫn cứ bám vào bố mẹ để sống? Đến lúc tự kiếm tiền nuôi bản thân chưa? Sao cứ về quê mỗi cuối tuẩn? Trong cuối tuẩn đó làm được gì? Ở nhà đợi ăn? Sao … Continue reading