Tháng 1

4.1.2013

20:08 Lần đầu tiên Deactivate Facebook trong năm 2013. Nó h vô dụng như yahoo vậy, chẳng để làm gì, nhiều tác hại quá :( Muốn có 1 năm 2013 tươi sáng hơn. Mặc dù còn 1 số việc nhóm nhiếc các thứ trên đó, nhưng coi như treo đi, bỏ 1 thời gian vậy :| Cứ lên đó rồi lại kéo chuột, kéo đi kéo lại mà chẳng để làm gì :|

5.1.2013

23:04 Active lại Facebook :)) Chỉ 1 ngày thôi nhưng nhận ra được bao nhiêu thứ. Quãng thời gian bình thường mình dành ra để thẫn thờ trên Facebook là quá lớn, khi deactivate nó rồi, có bao nhiêu là free time cho những việc khác, xả láng time luôn. Vậy tại sao tuần sau, vào kỳ học ms mình lại k deactivate facebook 1 lần nữa nhỉ :)) P/S: Active lại fb chỉ bởi vì phải send message cho a leader đội bóng rằng mình xin nghỉ 1 thời gian k đi đá nữa, đáng ra phải send mess này cho a từ lâu rồi, nhưng cứ quên, và đến hôm nay, k send thì coi như đời mình tạch, VKL= Vô Kỷ Luật :( Sẽ bị phạt nặng :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.