!@#$%^&*()
Individual / Vu vơ

!@#$%^&*()

4.1.2013 20:08 Lần đầu tiên Deactivate Facebook trong năm 2013. Nó h vô dụng như yahoo vậy, chẳng để làm gì, nhiều tác hại quá :( Muốn có 1 năm 2013 tươi sáng hơn. Mặc dù còn 1 số việc nhóm nhiếc các thứ trên đó, nhưng coi như treo đi, bỏ 1 thời gian … Continue reading