Individual / Vu vơ

Gato X-(

Hôm nay đợi ở sân Ký túc Bách Khoa, tự dưng nhìn thấy 1 em xynh xynh kute :”> Thích cực ý, nhưng ** ngờ em đang ôm 1 thằng khác :(( Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng :(( Ức quá, ngoảnh đi, đến lúc ngoảnh lại thấy 2 đứa đang hun nhau, Gato **  ra ý :(( we_don_t_care_by_brambura33_1913747753 us_by_goodmusicgoodpeople_426003228 12835130106899 true_love_by_polinacandy_1132339178 sweet_kiss_by_fdesign74_1020005361 12835130106899 images kisszi notebook-kiss-in-the-rain1 secret_by_phoenix_88_1247166310 87499117-kiss-the 8725-kiss-in-the-rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.