Clover
Individual

Clover

00:00 Hơi tâm trạng 1 chút sau 1 ngày dài, nhiều việc, nhiều phôt, của mình mà cũng chẳng phải của mình.. 3.7.2013 Kỷ niệm lần đầu tiên trộm vào nhà và mang đi con lap của thằng bạn, mà người dính phốt lại là thằng bé hàng xóm ở quê, nó ra ở nhờ … Continue reading