Individual

Cứ mỗi lần ngồi nghĩ linh tinh là 1 phát bốp vào mặt, để xem mày còn dám nữa không. Quen tay vào facebook đó, để làm gì chứ? Để ăn bốp hả? Cố gắng cười, cố không nhớ, yêu đời và chăm chỉ học hành nào :))   Continue reading