Individual

SMS

Vừa cầm đến chiếc điện thoại thứ 3, mở hộp tin nhắn lên đọc, lại thấy những tin nhắn của em. Hóa ra lần cuối cùng a và e nhắn tin lại là cái đêm a say :)) Trong lúc say a nhắn tin cho em, vì nếu không say, có lẽ a cũng chẳng … Continue reading