Get Married
Individual

Get Married

Mấy hôm nay vẫn đang trong tình trạng này, 1 dấu hỏi lớn về GET MARRIED. Tại sao, tại sao trong 1 time ngắn mà mình phải chứng kiến nhiều lần vậy, các bạn, mới 22-23 tuổi mà, còn trẻ, còn ham chơi tại sao lại GET MARRIED??? Và đặc biệt là em? Tại sao … Continue reading

Close your eyes…
Individual

Close your eyes…

Close your eyes,Let me tell you all the reasons whyI think you’re one of a kind.Here’s to you,The one that always pulls us throughAlways do what you gotta doYou’re one of a kind, thank god you’re mine. Tâm trạng đang cực kỳ sáo trộn. Trong thời gian qua có rất nhiều điều để mình phải … Continue reading