Individual

16.5.2014

16.5 ngày chính thức dừng cuộc phưu lưu tại UsolV. Buổi chiều chia tay cty, a leader có chúc 1 câu mà làm mình có lỗi quá. Một tháng rưỡi, k nhiều nhưng thật dài. Có lúc tưởng như đó là điạ ngục  chôn sống mình, có lúc lại cảm thấy thật sư thoải mái. … Continue reading