Individual

Breakout

Ngày hôm nay tôi nói với bạn một sự thật: Đó là bạn phải tập học cách để tự vượt qua những nỗi buồn. Một cách lý tưởng nhất giả thiết rằng bạn có người yêu, tri kỷ, và những người đó có thể cho bạn một cái ôm ấm áp, một nụ hôn, một … Continue reading

Closed Friends
Individual

Closed Friends

Closed Friends, lý do mình không bao giờ xếp 1 ai vào danh sách này, đơn giản thôi, đó là hễ cứ có ai bén mảng vào dánh sách ý, ngay lập tức trở thành Strange Friends =))) Cũng không thể hiểu nổi, và cũng không thể giải thích được, tại sao lại như thế? … Continue reading