Thứ 7
Individual

Thứ 7

Cuối cùng cũng trôi qua, trong cô đơn :) Sáng hoàn thành nốt bộ phim và quyết tâm rằng, sẽ chỉ để nó làm ảnh hưởng nốt ngày hôm nay thôi… Sự hoàn hảo, sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong thực tế cả, lại càng không phải trong TY. Sẽ không có 1 HDT … Continue reading

Ướt át
Individual

Ướt át

Mình không nghĩ là mình lại ướt át đến vậy :) Đúng lúc tâm trạng tồi tệ, tìm mọi thứ có thể làm để quên đi, không phải nghĩ đến nữa. Lại bất ngờ “thử” xem phim này, và kết quả :) Tệ hơn biết bao nhiêu. Phim đúng tâm trạng, h thì có vẻ … Continue reading