Individual

Quên!

Thực ra đặt tên entry này là Quên cũng không hoàn toàn đúng, vì quên chỉ là 1 nửa. 1. Quên guitar, cũng phải hơn 1 năm rồi, học chưa ra cơm cháo gì, nhưng đã quên luôn cả các hợp âm, bựa hơn nữa, ngay cả dây bass cũng không nhớ tương ứng của … Continue reading