Individual

[223 days] Fighting!

Công việc của 1 tuần chồng chất lại, giờ thành cả núi rồi. Nhưng thật may, cứ mỗi khi nghĩ đến việc BAO GIỜ MỚI XONG ĐƯỢC ĐỐNG VIỆC NÀY ĐÂY, thì a lại có em làm động lực :v Nghĩ đến, lặng thinh trong vài giây và lại tiếp tục công việc. Mấy hôm … Continue reading

Viết!
Individual / Vu vơ

Viết!

06/05/2015: Sẽ là 1 cột mốc, nơi mà ở đó,mình đã biết tại sao mình tồn tại, tại sao lại sống, tại sao lại đi làm, và tại sao lại kiếm tiền. Cuộc sống đã có lúc trở nên quá vô vị và lạc lõng, cho đến khi mình nhận ra nó không phải là … Continue reading