Individual

Everything happens for a reason

Tâm trạng, lo lắng, bồn chồn. Vì sao thì chắc ng đó biết rồi đấy…

Nhắn tin hem thấy reply, gọi điện thì 30s trx máy báo bận. 30s sau gọi lại thì k nghe….

What’s happen?

wpid-wp-1399310755480.jpeg

—————

00:25 Hai mắt cứ díp lại, muốn ngủ lắm rồi, nhưng chẳng dám ngủ, vì giờ mà ngủ, ai hoàn thành công việc giúp mình, để ngày mai còn dành thời gian về nhà giỗ bà, dành thời gian cho bạn ý???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s