Individual

Lời tự sự của lon Budweiser =)))

Đang uống bia, thấy phê phê, nên ngồi viết lại 1 vài thứ vừa qa.

Vừa kết thúc nghỉ lễ 3 ngày cuối năm với 1 chuyến đi 2 ngày, lâu rồi mới được đi, kể từ lần vào SG từ 2015. Vậy là trong cả năm 2016 không đi 1 chuyến nào. Vẫn như thường lệ, cảm xúc trx khi và bắt đầu vẫn thế, hứng khởi khi bắt đầu và bồi hồi khi kết thúc ( mei, đ* hiểu sao mình lại khó lấy lại cân bằng như thế). Khi kết thúc 1 cái chuyến đi gì đấy, thường mình rất sợ lúc kết thúc, vì cái cảm giác đ tả được cơ =))) khó chịu lv.

2016, ít sôi nổi, không 1 chuyến đi, chuyển việc 1 lần và cứ lẳng lặng trôi qa, (cũng không 1 lần bị pikachu tóm luôn =))) trong khi năm trx 3 lần bị xử =))) )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.