Individual

List nhạc của năm

Dạo này có thói quen mới là hay nghe nhạc trên youtube, chọn 1 bài bất kỳ và turn on autoplay, và kết quả là sau mấy ngày có được cái list nhạc này, tạm gọi là list nhạc của năm, cả 2016 và 2017. Vì nó lạ, nó khác qá. Có lẽ k nên dùng mỹ từ gì để miêu tả nữa, đơn giản enjoy sẽ biết. OK? Lẹt gâu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.