Những Ngã Rẽ
Individual

Những Ngã Rẽ

Cuộc sống, không thể mãi yên bình, sẽ có lúc sóng gió, lúc bình lặng. Và cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào là mãi mãi, dù thân thiết lắm cũng có lúc sẽ phải cách rời. Nó, sống với mình được 24 năm rồi, là anh em, nhưng cũng như chó với mèo. Nhưng, … Continue reading