Tháng 10

23.10.2012

Xin lỗi, nhưng trước khi nộp bài, em đã bỏ hẳn 5′ ra để check bài rồi, so từng ký tự rồi mới dám nộp bài. Giờ thầy bảo em sai output sao em đỡ nổi :-s

Chỉ vì bài này mà em mất 0.6đ tổng kết đấy thầy ạ, 0.6 đấy!!!!!! Em không can tâm…..

28.10.2012

Đang rất……………………………. rất buồn :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.