Tháng 11

10.11.12

Hình như mẹ đang khóc :)

16.11.12

Có điện thoại làm cái bm gì trong lúc cần liên lạc lại éo gọi đc :|( Xin lỗi vì nếu k nói tục thì sẽ k diễn tả hết bức xúc)

18.11.12

Đang phiêu, 1 bên là cửa sổ Skype với đồng bọn HSV về 2 event sắp tới, 1 bên là cửa sổ Visual Studio code project :-> Vẫn ngon, sao phải xoắn :->

21.11.12

Đau quá, thế này thì vỡ mồm rồi :(

Tối nay lại ngủ kiểu gì đây> Chẳng nhẽ lại ôm tay kêu gào+ chơi Atphal cho đến sáng hả @@

Sáng mai còn presentation project database đấy :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.