Tháng 9

8.9.2012

Highlight of September!

Kết thúc 3 ngày với Hanoi- Journeys Of Love….

20:20 

Kỳ sau học 5 môn :X:X:X

Nghe có vẻ phởn nhưng xét cho cùng thì số lượng giảm cũng có nghĩa là khối lượng sẽ tăng, đặc biệt sẽ tăng mạnh trong Block 1 nè :(

English Business- Japanese- Data Structure and Algorithm

Cái chết đã được định trước :(

Block Sau thì C# .NET và Database, chắc sẽ ổn, nếu Ok đi học luôn thêm 1 khóa TA nữa :( TÔI PHẢI GIAO TIẾP ĐƯỢC :((

13.9.2012

Đau bụng quá zời ơi :((

16.9.2012

Ếch có cảm hứng để học :|

Bị điên mất rồi >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.