Viết!
Individual / Vu vơ

Viết!

06/05/2015: Sẽ là 1 cột mốc, nơi mà ở đó,mình đã biết tại sao mình tồn tại, tại sao lại sống, tại sao lại đi làm, và tại sao lại kiếm tiền. Cuộc sống đã có lúc trở nên quá vô vị và lạc lõng, cho đến khi mình nhận ra nó không phải là … Continue reading

Closed Friends
Individual

Closed Friends

Closed Friends, lý do mình không bao giờ xếp 1 ai vào danh sách này, đơn giản thôi, đó là hễ cứ có ai bén mảng vào dánh sách ý, ngay lập tức trở thành Strange Friends =))) Cũng không thể hiểu nổi, và cũng không thể giải thích được, tại sao lại như thế? … Continue reading