Bạn bè???
Individual / Vu vơ

Bạn bè???

Mình có nhiều bạn? Không. Mình quen biết rộng? Lại càng không. Nhưng thật may mắn, mình có nhiều hơn 1 nhóm bạn thân, những người đã trở thành anh em, thành 1 phần trong cuộc sống của mình: Nhóm cấp 3 gồm 4 người và nhóm đại học gồm 5 người. Nói về bên … Continue reading