Note trx h đi học
Individual

Note trx h đi học

Buổi thứ 4 học IELTS, nhưng vẫn lười, lười 1 cách có hệ thống, lười từ trên xuống dưới. Cứ như thế này thì plan, purpose bao h mới đạt được đây? 4 năm, chỉ hoàn thành 1 thứ giỏi nhất, đó là NƯỚC ĐẾN CHÂN MỚI NHẢY.   Cảm giác hơi trống vắng, buồn, … Continue reading