Individual / Vu vơ

8.2.2012

8.2.2012 Mất mạng 3 ngày mà rồ hết cả người… Bọn khỉ gió, làm ăn như s***. Trước khi cắt phải báo cho nhau 1 tiếng, muốn thôi k dùng nữa phải không? Ông đá đít bây h… Đang khản cổ, đau họng, tiện thể điên tiết luôn…nhí nha nhí nhố, nhố nhố nhăng nhăng….Hôm … Continue reading