Individual / Vu vơ

Lạnh…

Ngồi Canon in D….. Đắp chăn….và viêt entry. …..1.12.2011 ………………………. Cảm nhận về ngày đầu tháng, tháng cuối năm…………… Thời gian trôi thật nhanh, lại gần hết 1 năm nữa rồi… 1 năm qua, đã làm gì và nhận được gì? Sao lòng trống trải quá… Vô định…. ======================================================= Hôm nay, Lạnh và mưa. Định … Continue reading