Individual

[223 days] Fighting!

Công việc của 1 tuần chồng chất lại, giờ thành cả núi rồi. Nhưng thật may, cứ mỗi khi nghĩ đến việc BAO GIỜ MỚI XONG ĐƯỢC ĐỐNG VIỆC NÀY ĐÂY, thì a lại có em làm động lực :v Nghĩ đến, lặng thinh trong vài giây và lại tiếp tục công việc. Mấy hôm … Continue reading