Individual / Vu vơ

14.2.2012

Cảm thấy bị áp lực và như bị hâm hâm ý…. Càng học càng thấy mình ngu, và càng học càng thấy mình lười… Kết quả thì bết bát không chịu nổi.. Ngã gục ngay trên mảnh đất mà mình sinh sôi này nở… Chưa bao h nghĩ KQ toán logic của mình lại tệ … Continue reading