Closed Friends
Individual

Closed Friends

Closed Friends, lý do mình không bao giờ xếp 1 ai vào danh sách này, đơn giản thôi, đó là hễ cứ có ai bén mảng vào dánh sách ý, ngay lập tức trở thành Strange Friends =))) Cũng không thể hiểu nổi, và cũng không thể giải thích được, tại sao lại như thế? … Continue reading